RODO i OWS

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
 
 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Montan Stal Sp. z.o.o. ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP: 9542299879, REGON: 276583588. Kontakt:  lp.latsnatnom@ofni
 2. Inspektor w Montan Stal Sp. z.o.o.- NIE WYZNACZONO.
 3. Dane osobowe przekazane w przetwarzanie  Administratorowi Danych będą przetwarzane w celu: sporządzenia umowy, kontaktowym, marketingowym, kontaktowym po zakończeniu umowy, przekazania firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie umowy (podwykonawcy, realizatorzy)  i zakresie wskazanym zapisami umowy, przepisami prawa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa(Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa lub uzasadniony okres wskazany przez Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Podstawy prawne:
  • Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395)
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. W przypadku, gdy dane osobowe będą zbierane od osoby innej niż dane osoby której dotyczą(czyli np.: osoby upoważnione, członkowie rodzin, osoby do kontaktu) przez Administratora Danych zgoda powinna być pobrana przy najbliższym kontakcie.
 12. Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor)  zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.