Śrutowanie

Śrutownica

  • Max szer. obrabianych blach 2 500 mm
  • Max wys. obrabianych elementów 500 mm
  • Min. grubość detali 5 mm
  • Min. długość detali 2 000 mm
  • Max długość detali 13 000 mm
  • 6 turbin
  • Prędkość przesuwu elementów 0,5 – 5 m/mm

Osoba do kontaktu

Marek Dendra
tel.: +48 664 007 531
lp.latsnatnom@ardned.m