Gięcie blach

Prasa krawędziowa

  • Model PPEB-8 320/40
  • Długość gięcia 4 000 mm
  • Nacisk 320T

Osoba do kontaktu

Marek Dendra
tel.: +48 664 007 531
lp.latsnatnom@ardned.m